เจลกับกลาก

รักษากลากไก่ โดยซุ้ม.ส.สามคม น้ำ Lysogorskaya สำหรับโรคสะเก็ดเงิน

Tavegilum และโรคสะเก็ดเงิน